Benvinguts a la meva web

Sóc Irene alumna de l'institut Pompeu Fabra i en aquesta web hi hauran diferents projectes de l'asignatura d'informatica.

El primer projecte és un mapa d'imatge. Concretament el quadre 'Estiu' del pintor Giuseppe Arcimboldo que conté 30 fruites i verdres realitzat al 1563.

El mapa d'imatge esta creat amb l'ajuda del editor d'imatges GIMP i una biblioteca que s'anomena mapper, que ens permet colorejar les zones amb les diferents fruites i verdures i posar enllaços. Els enllaços no aniran a la Wikipedia, sino a les nostres pàgines web que contindràn informació de la composició química de cadascuna de les fruites i verdures i si trobem iformació si hi ha diferencies entre una fruita o verdura nromal i ecologica pel que fa la composició química. Això ho publicara el departament d'agricultura dins del projecte setmana d'agricultura ecològica i escola.

El segon projecte que vam realitzar tracta d'una cara i un cuadre que es mouen amb el micròfon, per so, en alguns casos per el teclat, o amb el ratolí, o de fora aleatòria, de forma sinus-cosinus

al tercer projecte ésun lloc que s'anomena "pong", amb una pala normal, i una altre pala inteligent que pugui tornar la pilota. Farem quue aquesta pala inteligent es torni una mica tonta per a que no sempre pugui acertar a la pilota.

Area shape significa la forma de l'àrea, Poly vol dir polígon, fet amb coords o coordenades realitzat amb GIMP, class vol dir el tipus de color i vora, noborder vol dir que no te vora al voltant, i icolor és el color HTML. El color sempre té 6 números, però no són numeros decimals (del 0 al 9), si no números hexadecimals. A vol dir 10, B 11, C 12, D 13, E 14...

El color EA9E75 significa que te una intensitat EA de vermell, 9E de verd, i 75 de blau i aixó dona el color de la ceba. El color FF0000 té una intensitat FF de vermell que és el número más fran possible, 00 seria que no te cap intensitat de verd i el ultim 00 seria que no te cap intensitat de blau. Axi donc 00FF00 seria vers molt intens i 0000FF blau molt intens. Si fos FFFF00 te el máxim de vermell i el màxim de verd i dona color groc RGB. Alt significa text alternatiu si no surt la imatge, title fa que aparegui el nom si passo per sobre de la imatge i href és la referència de la pàgina web on anirem al clicar en aquesta area poligonal de la imatge.

color html números: heexadecimals i decimals

Els colors es poden escriure en hexadecimal o en decimal, per exemple el número EA9E75 és un número hexadecimal que convertiriem ara en un número decimal

primer convertirem el número EA en decimal, recordem que és el nivell de vermell. Es comença amb la darrera xifra que és la A que equival a 10 i com està a la darrera posició es muliplica per la base que és 16 elevat a la posició que és 16 elevat a la posició que és 0 perquè és el primer número 10x16^0= 10 que és igual a A. La lletra E equival a 14, però com està en segona posició l' elevo a 1, E=14x16^1, elevem a 1 perquè està a la segona posició i multipliquem per 16 perquè és un número hexadecimal. EA serà la suma de E i A= 224+10= 234.

Ara convertirem el color verd del número EA9E75, que és 9E. Es comença amb la darrera xifra és una E que equival a 14 i com està a la darrera posició s'eleva a 0 la base que és 16 és a dir E=14x16^0=14. Es continua amb la segona xifra que és la que apareix a la primera posició d'aquest color 9=9x16^1= 9X16=144. 9E hexadeecimal és 144+14=158 en decimal

Ara convertirem el color blau és el 75 perquè són les últimes dos xifres, el 5 hexadecimal és igual a 5x16^0=5, i el set hexadecimal és igual a 7x16^1= 7x16=112. El número 75 hexadecimal és 112+5=117

Ara convertirem el númeo més gran possible FF, 15x16^1= 15+15x16=255.

FA= 10x16^0 + 15x16^1= 10+15x16=250. DE = 14x16^0 + 13x16=250.